მოსინის სიზუსტის მომატება, how to

19 05 2014

ძირითადად ვიდეო არის იმაზე როგორ გააუმჯობესო მოსინის სიზუსტე, საგრძნობლად – პრიკლადში ღიობების და ანუ საყანყალო ადგილების აღმოფხვრით